AKGİRİŞİM Müteahhitlik Müşavirlik ve
Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş
EN
AZ
TR

BLOG


Atık Su Arıtma İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?


Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu oluşabilecek, kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sular ile maden ocakları, cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda meydana gelen suların tümün atık su denir. Atık su arıtma ise; suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline gelerek yitirdikleri özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek için veya girecekleri ortamın özelliklerini değiştirmeyecek hala getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerine deniyor. Atık su arıtma işlemi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üçe ayrılıyor.


Fiziksel Arıtma İşlemleri


Fiziksel su arıtma işlemlerinde herhangi bir kimyasal ayırıcı madde veya bakteri kullanımı olmaz. Atık su pompalar aracılığıyla fiziksel mekanizmalardan geçirilerek temizlenir. Izgaralar: Izgaralar su içerisindeki katı maddeleri süzmek amacıyla kullanılır. Kaba ızgaralarda çubuklar arası 4 cm ve daha fazlayken, ince ızgaralarda ise 1.5 – 3 cm arası olur. Elekler: Bu sistemler ızgaralarda tutulan katı cisimlerden çok daha incelerini süzebilmek için tasarlanmıştır. Sabit ve döner elekler olmak üzere iki ana çeşidi bulunur. Kum Tutucular: Adından da belli olacağı üzere bunlar en ince ve en son kullanılan fiziksel arıtma işlemidir. Kum tutucular bulundukları tesise göre çok farklı tiplerde kullanılabilir.

Kimyasal Arıtım Yöntemleri


Fiziksel arıtma yöntemlerinin yetersiz kaldığı yerlerde kimyasal arıtım yöntemleri öne çıkıyor. Suda çözünen maddeleri fiziksel arıtım yöntemleri ayıramadığı için kimyasal işlemlere gerek görülebiliyor. 


Nötralizasyon: Bu işlemde fiziksel arıtma yönteminden geçen atık suyun pH değerleri ayarlanır. 


Koagülasyon – Flokülasyon: Bu aşamaya gelen atık suların içlerine karıştırılan kimyasalların homojen ve hızlı bir biçimde dağılması işlemi yapılır.


Biyolojik Arıtma Yöntemleri


Biyolojik atık su arıtma yöntemi arıtma faslının son aşamasıdır. Aerobik ve anaerobik olmak üzere ikiye ayrılır. Bu aşamada suyun içinde bulunan ve biyolojik olarak ayrılabilen maddeler, mikroorganizmalar için besin olarak kullanılır. Bakterilerin atık sudaki zararlı maddeleri tüketmesi amaçlanır.

Atık Su Arıtma Tesisi


Akgirişim tarafından yapılan YALKİM OSB Atık Su Arıtma Tesisi bu tesisler için çok güzel örneklerden birisidir. Her gün 15.000 metreküp atık su debisini karşılayacak kapasitede olan atık su arıtma tesisi 5 ayrı boru hattı ile atık suların taşımasını yapmaktadır. Akgirişim tarafından yapılan atık su arıtma tesisinde üst düzey üniteler bulunmaktadır.

Arıtma Tesisinde Bulunan Üniteler:

 • Izgara Kanalı
 • Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi
 • Dengeleme Havuzu
 • Hızlı Karıştma Havuzu
 • Yavaş Karıştırma Havuzu
 • Kimyasal Çökeltme Havuzu
 • Havalandırma Havuzu
 • Biyolojik Çökeltme Havuzu
 • Çamur Havuzu

Evsel Atık Su Arıtma

Evsel atık sular; evlerde, sitelerde, otellerde ve buna benzer yerleşim yerlerinde kullanım sonucu oluşan kirli sulara denir. Bu evsel atık sular mikroorganizmaların oksijen desteği ile gerçekleşen doğal faaliyetler sonucu meydana gelir.

Evsel atık su arıtma sonucu elde edilen sular deşarj kriterlere uygun olduğu için bahçe sulamada kullanılabilir. Evsel su arıtma sistemleri uygulanabilen alanlar; kooperatifler, oteller, toplu konutlar, askeri birlikler, lojmanlar, kampüsler, fabrikalar, hastaneler gibi alanlardır. Günümüzde birçok yöntemle evsel atık su arıtma işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilecek düzeye ulaşmıştır.

Atık su arıtmada membran sistemi içeren ters ozmos yöntemi kullanılır.


Atık Su Arıtma Projelerinde Ters Ozmos

Atık su artıma projelerinde oldukça önemli bir yere sahip olan ters ozmos yapay basınç ile bir çözeltinin yoğunluğunu artırıp diğer çözeltinin yoğunluğunu oldukça azaltırken ozmos kendiliğinden gerçekleşen ve farklı yoğunluktaki çözeltileri dengeleyen bir akışkan eğilimidir. Özetle bir arıtma ve süzme yöntemidir. Genellikle su arıtmak için kullanılan ters ozmos yöntemi ile yüksek basınç etkisiyle pompalanan çözelti halindeki su sadece suyun geçiş başarısı sağlayıp ve diğer maddelerin geçemeyip takılacağı membran adı verilen bir filtreden geçirirlir. Bu membran sistemi sayesinde ters ozmos sonucunda oldukça saf ve steril bir su elde edilir.

Ters ozmos su arıtma sistemlerinde ve atık su arıtma işlemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Denizlerin kirliliğini durdurup temiz hale getirmesini sağlamak için ters ozmos yöntemi kullanılır. Ayrıca su arıtma işleminde ters ozmos yöntemi kullanılarak saf ve temiz bir su elde edilebilir.

Akgirişim, büyükşehir ve belediyeler için atık su arıtma tesisleri yanında, endüstriyel atık su arıtımı ve deniz suyu arıtımı (ters ozmos) tesislerini membran teknolojilerini kullanarak tasarım, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri sunmaktadır. Akgirişim’in deniz suyu arıtma işlemi için tamamladığı tesislere örnek olarak Aksa Deniz Suyu “Ters Ozmos” Tesisi gösterilebilir. Atık su arıtma tesislerine örnek olarak da İstanbul yakınlarında bulunan OSB Ortak Atık Su Arıtma Tesisi örnek gösterilebilir.

 


Ters Ozmoz Nedir?


Ters Ozmoz (TO) tekniği 1970'lerden bu yana dünyada kullanılmakta olan, atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, genellikle endüstriyel atık su arıtımında kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması ya da geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir. Ters Ozmoz, ağır metalleri içme suyu elde etmek için arıtabilen tek teknoloji olup,  dışarıdan suyun içerisine kesinlikle kimyasal bir dokunuş yapılmadan, fiziksel bir işlemle yapılan su arıtma yöntemidir. Aynı zamanda bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisidir. İlk yıllarda maliyetli olan bu teknoloji önceleri, gemilerde deniz suyundan içme suyu elde etmek için kullanılırken, günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle evlerde de rahatlıkla kullanılır bir hale gelmiştir. Maliyetin düşmesinde, kullanılan membran üretim tekniklerinin etkisi oldukça büyüktür. Ters Ozmoz süreci, filtre edilmemiş suyun basınç uygulanarak yarı geçirgen zardan geçirilerek filtrelenmesi işlemi olarak da tanımlanabilir ve tamamen doğal bir yöntemdir.


Membran sistemi nedir?


Ters ozmoz teknolojisinde kullanılan membran, bilim dünyasında hücre zarı, su arıtma teknolojisinde ise seçici geçirgen ya da ayırıcı madde anlamına gelir. Yapılan bu işlem sırasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller membran filtre üzerinde bulunan gözeneklerden geçebilirken, suyun içindeki zararlı ve kirletici maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve su konsantre su olarak dışarı atılır. Membrandan geçemeyen ve konsantre çözeltinin debisi, membrandaki tuz konsantrasyonu farkı ile doğru orantılıdır. Ters ozmoz sistemleri suda bulunan gazlar haricinde hemen hemen tüm yabancı maddeleri tutar. Yapılan bu işlem diğer filtreleme yöntemlerine göre istenen kapasitede çok daha iyi su kalitesi elde etmeye olanak sağlar ve maliyeti düşürür.

Ters Ozmoz Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Ters ozmoz kullanımının sağlık açısından yararlarına bakacak olursak; temiz ve sağlıklı su içmemizi
sağlar, suyu klor ve ilaçlama kokusundan arındırır ve plastik su şişlerinde bulunan Bisphenol A olarak
bilinen kirletici maddeyi önler.
Çevresel faydalar olarak incelediğimizde; plastik şişe kullanımının önlemesiyle çevre kirliliğini azaltır,
verimli teknoloji ile su tasarrufunu sağlar.
Sistemin avantajlarına baktığımızda ise; Suyu kimyasal herhangi bir madde kullanmaksızın arıtır,
herhangi bir işçilik gerektirmez ve montaj işlemi kolaylıkla yapılır, üretilmiş suyun maliyeti oldukça
düşürülür ve kendi deposu sayesinde arıtılmış suyunuz uzun süre sağlıklı kalabilir.
Çevre teknolojileri kapsamında Akgirişim olarak bizlerde Aksa Deniz Suyu Ters Ozmoz Tesisi
projesini tamamlamış ve hayata geçirmiş bulunmaktayız.


Ters Ozmosun Kullanım Alanları

Ters ozmos, atık su arıtımında kullanılan, daha büyük parçacıkları içme suyundan uzaklaştırmak için yarı geçirgen membran sistemleri kullanan, ultrafiltrasyon benzeri bir su arıtma teknolojisidir. Ters ozmos uygulamasında, ozmotik basıncın üstesinden gelmek için basınç kullanılır.

Su arıtımı için kullanılan ters ozmos ile bakteriler de dahil olmak üzere birçok molekül ve iyon sudan uzaklaştırılır. Deniz suyu arıtma için kullanılan ters ozmos, aynı zamanda içme suyu üretimi için de kullanılır. Uygulama esnasında çözünen maddeler membran sistemlerinin basınçlı tarafında tutulur ve buradaki seçici zar, küçük bileşenli çözeltilerin serbestçe gezmesine izin verirken, büyük moleküllerin ve iyonların gözeneklerden geçmesine izin vermez.


Ters Ozmos Hangi Alanlarda Kullanılır?

Ters ozmosun en çok kullanıldığı endüstri ve sektörler şu şekildedir:

 • Kazan besleme suyu arıtımı: Enerji üretimi için kazanlara gidecek olan suyun içerisindeki katı maddeleri elemek için kullanılır.
 • Farmasötik sektöründe dereceli su üretimi için kullanılır.
 • Yiyecek ve içecek sektöründe hem katı maddeler hem de su arıtımı için kullanılır.
 • Ultra saf su üretiminde kabul edilmiş bir arıtma bileşenidir.
 • Deniz suyu arıtma işlemi için kullanılır.

Ters ozmos uygulaması dünya genelinde hızla artmaktadır. Kömür, yağ, gaz veya nükleer yakıt kullanan çoğu elektrik santrali, elektrik üretmek için türbini çeviren buhar yaratır. Buhardaki yabancı maddeler üretim esnasında sorunlara neden olur ve üretilen elektrik miktarını azaltır. Bu durum elektrik santrallerinin maddi kayıp yaşamasına neden olur ve elektrik üretmek için tüketilen yakıt miktarını arttırır. Ters ozmos işlemi ile suyun arıtılması bu problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Ters ozmos ile üretilen yüksek saflıkta su, işletme verimini yüzde ona varacak kadar artırabilir, bu da enerji üretiminin artması anlamına gelir. Bu uygulama aynı zamanda işletmelere maddi getiri de sağlar. Ters ozmos uygulamasına ihtiyaç duyan işletmelerde verimlilik doğrudan sistemden geçen çözünmüş katı madde miktarı ile ilgidir. Uygulama ile ortadan kalkan bu maliyet, işletme maliyetini de doğrudan düşürecektir. Tüm bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle elektrik sektöründe ters ozmosun kullanımının gün geçtikçe artması beklenmektedir.

 

 


Gıda Sektöründe Ters Ozmos Etkisi

Gıda sektörü için hayata geçirilmek istenen projelerde bulunan malzemelerin gıda uygunluk sertifikalarına oldukça dikkat ve önem verilmelidir. Gıda sektörü teknolojisinde oldukça önemli bir yer edinmiş olan ters ozmos uygulamaları membran sistemi ile süt endüstrisinde, meyve ve sebze suyu yapımında, mısır tatlandırıcıları elde ediminde, et ürünleri arındırmalarında sıklıkla kullanılır.

Bu uygulama hızlı gelişimlerine paralel olarak, gıdanın birçok alanında kullanımı mevcut olmakta, ekonomik ve pratik yapılarıyla da ilgi çekmektedir.


Ters Ozmos Nedir

Ters Ozmos özetle bir arıtma ve süzme yöntemine adını verir. Genellikle su arıtmak için kullanılan ters ozmos yöntemi ile yüksek basınç etkisiyle pompalanan çözelti halindeki susadece suyun geçiş başarısı sağlayıp ve diğer maddelerin geçemeyip takılacağı membran adı verilen bir filtreden geçirilir. Bu membran sistemi sayesinde ters ozmos sonucunda oldukça saf ve steril bir su elde edilir.

Ters ozmos detaylıca herhangi bir ozmos sistemine osmotik basıncın tam tersi yönünde basınç uygulanarak yoğunluğu daha fazla olan çözeltinin daha da yoğunlaşarak diğer hazneye daha saf bir çözelti geçişi sağlayan bir durumdur. Ters ozmos uygulanan basınç bir süre uygulanmazsa sistem kendi kendine normal ozmosa döner. Ters ozmos yapay basınç ile bir çözeltinin yoğunluğunu artırıp diğer çözeltinin yoğunluğunu oldukça azaltırken ozmos kendiliğinden gerçekleşen ve farklı yoğunluktaki çözeltileri dengeleyen bir akışkan eğilimidir.

Ters ozmos su arıtma sistemlerinde ve atık su arıtma işlemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Denizlern kirliliğini durdurup temiz hale getirmesini sağlamak için ters ozmos yöntemi kullanılır. Ayrıca su arıtma işleminde ters ozmos yöntemi kullanılarak saf ve temiz bir su elde edilebilir.

Akgirişim, büyükşehir ve belediyeler için atık su arıtma tesisleri yanında, endüstriyel atık su arıtımı ve deniz suyu arıtımı (ters ozmos) tesislerini membran teknolojilerini kullanarak tasarım, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri sunmaktadır. Akgirişim’in deniz suyu arıtma işlemi için tamamladığı tesislere örnek olarak Aksa Deniz Suyu “Ters Ozmos” Tesisi gösterilebilir. Atık su arıtma tesislerine örnek olarak da İstanbul yakınlarında bulunan OSB Ortak Atık Su Arıtma Tesisi örnek gösterilebilir.

 

Bant Tipi Kurutucular

Bant Tipi Kurutma Nedir?


Uzun süre kurutma makinesi içerisinde bekletilmesi gereken ürünlerin, hareketli bir şekilde kurutma tüneli içerisinde ilerletilmesi ile susuzlaştırma işleminin yapıldığı makinelerdir. Bant tipi kurutucular ve kurutma sistemleri bizlere çok sayıda olanak sağlamakta ve uygulama alanı açmaktadır. Yer, maliyet ve enerji noktasında tasarruf sağlayan bu kurutma sistemleri aynı zamanda ihtiyaca göre özel olarak dizayn edilmektedir. Bantlı kurutma sistemleri; katı ve sıvı digestatın kurutulmasında (bahçe ve biogalar), geri dönüşüm sisteminde, ahşap ve pelet sanayide, kompost üretiminde, kimyasal endüstri ve eczene kurutmalarında, çamur arıtma sistemlerinde, gıda sanayisi ve tarım sektörü gibi çeşitli birçok alanda kullanılabilmektedir.

bant-tipi-kurutucular

Peki Bantlı Kurutma Makinalarının sağladığı avantajlar nelerdir?


 • Kurutulacak ürün seçeneğine göre özel makine dizaynı seçeneği sunması
 • Bant tipi kurutma makinesi içerisinde sürekli hareketten kaynaklanan üniform kuruma oluşturulması
 • Kurutma Havasının sirkülasyon fanları sayesinde etkin kullanım sağlaması
 • Müşterinin talebi doğrultusunda sisteme ilave edilebilecek ve atılan nemli havanın giriş havasını ısıtmakta kullanılmasını sağlayacak “ısı kazanım sistemlerinin” bulunması
 • Kurutulacak ürüne göre çok katlı sistemlerin kullanılması ve beraber kapasite artırım olanağının oluşması
 • Kurutulacak ürüne göre sıcaklık ve süre ayarlamalarının rahatlıkla yapılabiliyor olması
 • Kullanılan bir diğer sistem olan “tepsili sisteme” nazaran maliyetin çok daha düşük olması
 • Sürekli sistemlerde kullanılabiliyor olması
 • Sanayi sektöründe geniş kullanım alanlarına sahip olması
 • İstenildiği zamanda uzatılabilir ve aktarılabilir olması
 • Herhangi bir ek binaya ihtiyaç duymadan dış mekanda ki hava şartlarına uyum sağlayabiliyor olması
 • Montaj sürelerinin kısa ve maliyetlerinin düşük olması

Bantlı Kurutma Makinalarının Çalışma Prensipleri

Kurutulacak ürüne göre uygun kuru hava sıcaklığı, debisi ve ürünün nem alma süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Genel olarak sistemin çalışma prensibi ,kurutulacak ürünün bant üzerinde hareket ederken sıcak hava ile temas etmesi suretiyle iç neminin azaltılmasıdır. Ürünlerin sürekli hareket halinde makine içerisinde dolaşması ise uniform kurumayı sağlamaktadır. Çalışma prensipleri; sıcak hava giriş bölümü, nemli hava çıkış bölümü, ürün yerleştirme bölümü, kurutma bandı, bant motoru, soğutma ve ürün toplama bölümlerinden oluşmaktadır.


Endüstriyel Atık Nedir?


Endüstriyel alanda daha önceden kullanılmış, işlenmiş veya tüketilmiş malzemelerin artık kullanılmayan, işlenmeyen veya tüketilmeyen arta kalmış parçalarına “endüstriyel atık” denmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden bu endüstriyel atıklar geri dönüşüm ve atık arıtma tesisleri ile tekrardan piyasaya kazandırılabilir. Aksi halde endüstriyel atıklar doğaya salındıklarında çok sayıda zararlı bakterilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Döküldüğü yere bağlı olarak karada ve denizde birçok canlının yaşamını olumsuz etkiler, doğayı kirletir ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eder. Havaya
karışan atık maddeler özellikle insanlarda solunum yolu hastalıklarına sebebiyet verir. Hem ciddi derecede sağlık sorunlarına hem de kalıcı hastalıklara neden olur. Doğru işlenmediği ve uygun şekilde imha edilmediği takdirde bu endüstriyel atıklar tüm ekosistemi olumsuz etkilediği gibi ekonomiye de büyük zararlar vermektedir.Giderek artan nüfus oranı ve buna bağlı olarak artış gösteren talepler karşısında sanayi ve teknolojinin hızla ilerlemesi aynı zamanda endüstriyel atıkların fazlalaşmasına ve bilinçsizce işlenmesine sebep olmaktadır. Bu kadar hızlı işleyen üretim ve tüketim çağında gelen talepleri düşük maliyetli karşılamak adına endüstriyel atıklar bazen doğaya salınmakta bazen de olması gerekenin çok altında bir kaliteyle işlenmektedir. Oysaki fabrikasyon atıklarının en doğru imha etme ve kurutma yolu bu atıkları geri dönüşüme kazandırmaktır. Bu şekilde zararlı olan atıklar, geri dönüşüm ile tekrardan doğaya kazandırılmakta ve ekonomiye de katkı sağlamaktadır.


Akgirişim atık su arıtma sektörde hangi hizmetleri sunmaktadır?


Çevre bilincine ve duyarlılığına sahip bir firma olarak Akgirişim,  büyükşehir ve belediyeler için atık su arıtma  tesislerinin yanında, endüstriyel atık su arıtımı ve deniz suyu arıtımı (ters ozmoz) tesislerini membran teknolojilerini kullanarak tasarlamakta, inşa etmekte ve müteahhitlik hizmetlerini üstlenmektedir. Bu konuda tamamlanmış olan OBS Ortak Atık Su Arıtma Tesisi projesinden bahsedecek olursak; bu proje İstanbul yakınlarında, içerisinde büyük kimyasal ve tekstil fabrikaları olan bir sanayi bölgesinin ortak atık su arıtma tesisinin Akgirişim tarafından yapılan tasarım, inşaat ve işletim projesidir. Aynı zamanda bu proje kapsamında deniz suyundan kullanım suyu elde etmek için kurulan deniz suyu ‘ters ozmoz’ tesisinin inşaatı da bulunmaktadır. Ters ozmoz teknolojisi, bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisidir. Atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, genellikle endüstriyel atık su arıtımında kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması ya da geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir. Bu sayede endüstriyel atık sular geri dönüşüme kazandırılmakta ve çevresel zararlar önlenmektedir.


Karma Kullanım Alanı Ne Demektir?


Karma kullanım alanları gayrimenkül sektöründe projelerin sayısının çoğalmasıyla birlikte hayatımıza
giren kavramlardan biridir. Bütün yapı projelerinde karşımıza çıkmaya başlayan bu kavram, ticaret,
hizmet ve konut sektörlerini birleştiriyor. Örnek olarak bahsetmek gerekirse rezidanslar ve alışveriş
merkezlerinin bir araya geldiği projelerden bahsedilebilir.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği altında incelenen karma kullanım alanı, yine bu yönetmeliğe göre,
yüksek niteliklik konutlar hariç, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla ticaret ve hizmetin
birlikte yer aldığı alanların ifadesinde kullanılıyor.

Akgirişim’den Karma Gayrimenkul


Karma gayrimenkul kapsamında Akgirişim tarafından gerçekleştirilen “Akbatı” projesini detaylandıracak olursak:
Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi toplam 243.000 m2 inşaat alanına kurulmuş ve 65.500 m2 net kiralanabilir alana sahip bir projedir. Akbatı, bir alışveriş merkezinden ziyade bir yaşam alanıdır. Konuttan, etkinlik alanlarına, birbirinden çeşitli restoranlardan sinema salonlarına, kadar sizleri birçok sosyal aktivite ile karşılamaktadır. İster hafta içi yorgunluğunu atabileceğiniz ve özel lezzetler tadabileceğiniz sakin mekanlar, ister arkadaşlarınızla hoş sohbetler gerçekleştirebileceğiniz çeşitli kafeler, isterseniz de ailenizle keyifli Pazar alışverişinizi yapacağınız yaklaşık 200 farklı mağaza seçeneği ile sizlere birçok farklı alanda hizmet vermektedir. Bunların yanında sinema salonları, spor salonları ve çocuk etkinlik alanlarınıda içerisinde barındıran proje üç ana parçadan oluşmaktadır:

Akbatı Rezidansları

Proje; kapalı ve açık yüzme havuzları, spor salonları, ikamet hizmetleri, sosyal tesisleri, 7/24 kapıcı hizmetleri gibi benzersiz ayrıcalıklar sunan 348 rezidans dairesi bulundurmaktadır. Sadece konaklama ihtiyacınız değil aynı zamanda spor ve sosyal aktivitelerinizi de gerçekleştirebileceğiniz bir site oluşturulmuştur.


Akbatı Restorantlar Sokağı

Projenin ana parçalarından olan Restorantlar Sokağı; sizlere özel lezzetler tadacağınız restorantlar ve eğlence altyapılı mekanlar ile hizmet vermektedir. Ayaküstü yemek ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz mekanlar olduğu gibi dostlarınızla zevkli ve uzun bir akşam yemeği yiyebileceğiniz şık mekan seçenekleri de bulunmaktadır. Aynı zamanda hafta sonu eğlencelerinizi gerçekleştirebileceğiniz çeşitli mekanlar da ziyaret için sizleri beklemektedir.

Festival Park Alanı

3.000 m² ‘lik doğal çim alanına konutlandırılan ve 5000 kişilik oturma kapasitesinin olduğu Festival Park alanı; konserler, festivaller, oyun aktiviteleri, çocuklar için yaz okulu, açık hava sinema/tiyatro ve yoga/plates etkinlikleri ile sosyal yaşamınızı zenginleştirmektedir.


İstanbul Esenyurt Projeleri Ak Girişim’den!

Son yıllarda gayrimenkul sektöründe projelerin sayılarının hızla artması sonucunda hayatımıza giren kavramlardan biri de “karma kullanım alanları” ya da başka deyişle “karma gayrimenkul” oldu. Artık hemen hemen bütün projelerde görülebilecek bu kavram, ticaret, hizmet ve konut gibi alanları bir araya getiren kullanım alanları olarak nitelendirilebilir.

İstanbul’da bu bağlamda inşaat sektörünün karma gayrimenkul faaliyetlerini en yoğun şekilde ilerlettiği şehirlerin arasında başta gelir. İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçesinde birbirinden değişik ve görkemli birçok proje yükselmeye devam ediyor.

Esenyurt ise bu noktada yükselen ve gelişen ilçeler arasında oldukça popüler bir durumda.

Eğer gayrimenkul alanında yatırıp yapmak istiyorsanız Esenyurt bölgesinde yükselen konut projeleri değerlendrimenizde oldukça faydalı olan projelerdir.

Esenyurt’ta bulunan en ihtişamlı ve büyük projelerinden biri olarak Akbatı Rezidans ve Akbatı AVM örnek gösterilebilecek bir yapıya sahiptir.


Akbatı Rezidans ve Akbatı Avm ile Esenyurt Işıl Işıl

Bir Ak Girişim projesi olan Akbatı Rezidans ve Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi değerli bir karma gayrimenkul projesidir. Proje yönetimi oldukça titizlikle yürütülen bu dev karma gayrimenkul projesi yaşam alanları, ofisleri ve yeşil alanlarıyla tam bir cazibe merkezi haline geldi.

İşte görkemli projenin detayları;

Akbatı Alışveriş Ve Yaşam Tarzı Merkezi

Akbatı AVM toplam 243.000 m2 inşaat alanına ve 65.500 m2 net kiralanabilir alana sahiptir. Sahip olduğu modern dizaynı, Türk ve uluslararası olmak üzere karma 200 prestijli markası, 9 sinema salonu, uluslararası mutfaklardan lezzetler sunan restoranları, çocuk oyun alanları, eğitim alanları ve 3000 araç kapasiteli kapalı otoparkı mevcuttur.

Akbatı Rezidansları

348 rezidans dairesi bulan 11 ile 21 katlı yeşil ve mavi kuleler kapalı ve açık yüzme havuzları, spor salonları, ikamet hizmetleri, sosyal tesisleri, 7/24 concierge hizmetleri ile kendi sakinlerine kalite ve konforu sunmaktadır. 1 ile 4,5 yatak odası arasında seçenek imkanı sunan Akbatı projesi bölgede büyük ilgi çekmiştir.

Festival Park

5000 kişilik oturma kapasitesi ile Festival Park konserlere ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yaparak sosyal yaşama değer katıp büyük bir farklılaştırma yaratır.

Restoranlar Sokağı

Üzerinde özel restoranların olduğu sokak ana projenin ayrıcalıklı ve prestijli bir parçasıdır.

 

Konut Projeleri Nasıl Olmalıdır?

Ülkemizde son yıllarda inşaat alanında çok büyük gelişme ve atılım görülmektedir. Birbiri ardına başlanan inşaat projeleri ülkenin dört bir yanında görkemli ve ihtişamlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Fakat şehirlerin ciddi göç alması ve plansız büyüme konut projelerinin daha önce sekteye uğratabilirken günümüzde oldukça organze konut projelere üretilmeye başlandı. Hem altyapı hem de üstyapı konusunda oluşabilecek sorunlar en düşük seviyeye indirilerek özellikle toplu konut ve karma gayrimenkul projelerinde oldukça başarılı sonuçlar alınmaya başlandı. Bu sayede bu proejerde yaşayan insanların yaşam standartları doğal olarak daha sağlıklı ve yüksek hale gelir oldu.

Bu sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için konut projesi oluştururken bazı süreçlere dikkat ve özen gösterilmelidir.

Sağlıklı Konut Projeleri için Gerekli Süreçler Nelerdir?

Belli bir standart içeren konut projeleri için oldukça organize bir şekilde yol haritası çizilmeli ve bu haritaya dikkatlice uyulmalıdır. Bu süreci madde madde inceleyelim.

 • Konut projesi yapılmadan önce bazı ön bilgiler tespit edilmelidir Bu bilgilerin konut projesi sahipleri tarafından bilinmesi gerekir.
 • Mimarlar konut projelerini incelenmelidir.
 • Projeye başlanmadan önce araştırma, inceleme ve projelendirme safhası takip edilir. Araştırma safhasında bölgenin imar durumunun belirlenir. Yapılacak yapının kaç katlı veya ne kadar büyüklükte olacağı gibi bilgiler bu aşamada belirlenir.
 • Binanın programı hazırlanır. İstek ve ihtiyaçlar belirlenir. Binanın hangi amaçla kullanılacağı bilindikten sonra projenin uygunluğu tespit edilir.
 • Arsanın konumu, yeri, topografik durumu, ölçüsü, iklimi ve bölgedeki malzeme durumu incelenir.
 • Projelendirme aşamasına geçilir. Proje etüdü belirlenir. Statik bilgiler ve malzeme bilgisi hakkında veriler toplanır. İşçiliğe başlanır.
 • Bina sahibinin istekleri, arsanın diğer yapıları değerlendirilir. Su tesisatı projesi, ısıtma ve sıcak su düzeneği, iklimlendirme ve asansör planları proje kapsamında değerlendirmeye alınır. Yapının inşaat tarzı, deprem riskinin hesaplanması ve buna göre tedbirlerin alınması gibi unsurlar incelenir.
 • Bölgenin nüfus açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ulaşım ve diğer etkenler değerlendirilir.

Esenyurt’ta bulunan Akbatı Rezidans ve Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi örnek bir proje yönetimi gösterilen bir Akgirişim projesidir.


Atıksudan İçme Suyu Elde Edilmesi

Dünya genelinde milyarlarca kişi güvenli içme suyuna ulaşamıyor. Bunun yanı sıra binlerce kentte ise su kıtlığı ve kuraklıklar su yüzüne çıkıyor. Küresel nüfusun artışı ve iklim değişikliği giderek daha fazla su krizine yol açıyor. Peki, tükettiğimiz su miktarı bu kadar fazlayken, ihtiyaçlarımızı karşılayacak suyu nereden bulacağız? İşte bu noktada atıksudan içme suyu üretimi devreye giriyor.

Sulama, peyzaj, sanayi ve tuvalet temizliği için kullanılan atıksuyun yeniden kullanımı, tatlı su kaynaklarımız korumanın en iyi yollarından biridir. Su dönüşümü olarak da bilinen atık suların geri kazanılması işlemi, temiz suya ulaşımı olmayan milyarlarca kişinin yaşam kalitesini yükseltecek niteliktedir. Atıksudan içme suyuüretimi esnasında kanalizasyon suyu arıtma işlemi olarak da bilinen uygulamalar yapılabilmektedir.

Kanalizasyon suyu arıtma işleminde ilk olarak suyun büyük parçacıklardan ayrıldığı birincil arıtma işlemi gerçekleşir. Bu, atıksudan içme suyu üretiminin ilk adımıdır. Ardından su çamurun dibe çökelmesini sağlamak için kimyasalların kullanıldığı çökeltme tanklarına girer ve yukarı doğru yükselir. Su ayrıldıktan sonra katıların yüzde sekseni uzaklaştırılmış olur ve atık suların geri kazanılması işlemi kapsamında su artık okyanusa dökülebilecek kadar temizdir.


Su dönüşümü kapsamında ikincil işlemde organik katılardan arınma için atıksuya bakteri eklenir ve bu şekilde tabana çöken ikincil çamur oluşur. Atıksudan içme suyu üretiminin üçüncül arıtma işleminde kalan katı maddelerden ayırmak için su filtrelenir, dezenfekte edilir ve suyun tuzu uzaklaştırılır. Bu işlemden sonra kalan dönüştürülmüş su, sulama ve sanayi sektörlerinde kullanılabilir.

Atıksudan içme suyu elde edilmesi için son aşamaya gelmiş olan dönüştürülmüş su yeniden bir arıtma teknolojisine tabi tutulur ve içme suyu kaynaklarına gönderilmeden önce yeraltı suyu ve rezervuar gibi yüzey sularında bir süre boyunca bekletilir. Bu gelişmiş arıtma işleminde mikro filtrasyon işlemi yapılır.

Gerçek şu ki, dünyadaki tüm sular tekrar geri dönüştürülür ve kaynaklarımızın kısıtlılığı göz önüne alındığında bu şekilde olması son derece doğrudur. Dünyadaki hiçbir su tamamen saf değildir. Süreçlerinin şeffaf bir şekilde kontrol edilebileceği mühendislik işlemleri sayesinde dünyadaki su kıtlığına son verilebilir.


Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Ederek Su Krizi Çözülecek

Deniz suyundan içme suyu elde etmek, deniz suyu arıtma ile sağlanıyor. Peki, yaşanan su krizinin çözümü arıtma mı olacak?

Deniz Suyu Nasıl Arıtılır?

Su krizi her yıl daha çok gündeme geliyor. Yıllardır suyunu arıtarak tüketen İspanya gibi Türkiye’de deniz suyunu arıtma yoluna gidiyor. Peki, deniz suyu arıtma  nasıl olur, arıtma işlemi nasıl yapılır?

Tuzlu Su Arıtılacak;

Deniz ve okyanuslardaki suyun arıtılması ile ihtiyaç duyulan suyun neredeyse tamamı karşılanabiliyor. Arıtma işlemi için gerekli olan teknik gelişmelerin yaşanmış olması, su ihtiyacının bu şekilde karşılanmasını da mümkün kılıyor.

Arıtma İşleminde Ters Ozmos Tekniği Kullanılıyor

Arıtma işleminin gerçekleşmesi için kullanılan tüm yöntemlerde teknik ters ozmos tekniği. Bu teknik sayesinde, arıtma işleminde deniz suyunun tüm minerallerine ayrışması söz konusu olabiliyor. Yapılan filtreleme işlemi tuzlu suyun arıtılmasını sağlıyor.

Ters Ozmos ile Arıtma;

Filtre edilmemiş olan suyun, basınç uygulanarak yarı geçirgen bir zardan geçirilmesi ve bu aşamada filtrelenmesi işlemi. Bu işlem ile deniz suyunun arıtılması sağlanıyor. Bu yöntem tamamen doğal bir yöntem. Yani suyun minerallerine ayrıştırılması için kullanılan filtreleme yöntemi, basınç faktörü üzerinden gerçekleşmekte. Kullanılan filtre ise membran filtredir.

Deniz suyundan içme suyu elde edilmesi, bu yöntemin uygulanması ile oluyor. Akgirişim olarak yapılan uygulamalar, referans olunan çalışmalar ile deniz suyundan içme suyunun yapıldığı ve kullanıldığı duyuruluyor. İçme suyu krizinin bu teknik ile üretilen su olması mümkün.


Deniz Suyunun Arıtılması Avantajları

Elbette yöntem doğru teknikler ile uygulanarak, süreçte başarılı şeklide ilerleme kaydedildiğinde deniz suyu arıtımının avantajlı olduğu sonucuna varılıyor. Doğru uygulamalar, zararsız bir kullanımı da beraberinde getiriyor. Küresel ısınmanın etkisi ile geliştirilen bu yöntem, çok sayıda konuta su ihtiyacının karşılanması için hizmet verebiliyor. Ayrıca bu hizmette normal suyun altında olan fiyatlardan ödeme yapılıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmaya başlamış olan deniz suyunun arıtılması ülkemiz içinde su krizinin çözülmesi açısından önemli.

Kurulan deniz suyu arıtma tesisi ile içme suyu oluşturuluyor.


Teknik Müşavirlik Nedir?

Merak ettiğiniz teknik müşavirlik nedir sorusunun yanıtı: Kısaca farklı meslek dallarında görüşüne başvurulması olarak tanım yapılabilir.

Teknik Müşavirlik Hakkında

Teknik müşavirlik, matematik – kimya – fizik gibi bilimlerde elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama adına görüşlere başvurulmasıdır. Bu hususta görüşleri alan kişi için teknik müşavir kavramı kullanılır.

Gerçekte uzman olan bu kişi, deneyimi eğitimi içersin ya da içermesin etkin ve iyi bir öğrenici olarak nitelendirilebilir. Kavramın teorik olarak tanımı ise teknik müşavirliğin bilgi ve beceri geliştiren, etkin ve iyi bir öğrenici olan kişi tarafından uygulanması şeklindedir.

Teknik Müşavirlerin Görevleri

Akgirişim hizmeti kapsamında yer alan teknik müşavirlik hizmeti için hizmet seçenekleri sunuluyor. Teknik müşavirlerin ne yaptığı sorusunun yanıtı verilerek, hizmet hakkında bilgilendirilmeniz sağlanacaktır.

 • Planlama Değerlendirme
 • Zemin Etütleri
 • Fizibilite Etütleri
 • Mimarlık – Mühendislik Tasarım İşleri
 • Araştırma ve Planlama İşleri
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • İhale Değerlendirme ve Sözleşme Akdine Yönelik Teknik Yardım Hizmetleri

Gibi hizmet seçeneklerinin sunulması mümkün. Bunun yanında inşaat yönetimi de aynı şekilde teknik müşavirlikte hizmet seçenekleri arasında sunulan hizmetlerden. Bununla ilgili teknik bilgilerin verilmesi, görüşlerin sunulması müşavir tarafından olacaktır. Bu alanda deneyimli olan kişinin sunmuş olduğu bilgiler neticesinde hareket etmeniz, avantajlı ve karlı olmanızı sağlayacaktır.

Proje – Bilgi Kalite Yönetimi

Teknik müşavir tarafından sunulan hizmette her türlü teknik bilginin verilmesi, geniş bir yelpazede hizmet ağının olduğunu görmeniz açısından yeterli olacaktır. Kalite kontrol seçeneği sayesinde, iş üzerinde bilgi ve görüş bildirme ötesinde nitelik de irdelenecektir.

Bilgi yönetimi kapsamında da teknik müşavirden görüş alınabiliyor. Bu durumda ileriye dönük adımların nasıl atılacağı, şirket menfaatleri gibi pek çok husus hakkında bilgi sunulabiliyor.

Akgirişim Tamamlanmış Projeleri ile sunulan hizmetin sonuçlanmış hali görülebilir.

 • Beymen Mağazası – Bostancı
 • Ak Apartman – Bostancı
 • Erenköy Apartmanı – Erenköy

Tamamlanan başarılı projeler arasındadır. Teknik müşavirlik hizmetinin sunulması ile proje bazında başarının sağlanması, bilinçli şekilde hareket edilmesi mümkün oluyor. Proje yönetimi kapsamında gereken destek sağlanarak, en iyi şekilde proje yönetimi ve tamamlanması gerçekleşiyor.


Ters Ozmosta Kullanılan Dost Kimyasallar

Ters ozmos, deniz suyunun içme suyuna dönüştürülmesi aşamasında kullanılan tekniktir. Bu yöntem ile deniz suyu içme suyuna dönüştürülür.

Deniz suyu arıtma tesislerinde farklı yöntemler ile aynı teknik üzerinden içme suyu elde edilebilir. Ters ozmos basınç faktörü ile suyun minerallerine ayrışmasını sağlıyor. Bu durumda direkt olarak suyun içme suyuna dönüşmesi sağlanıyor. Aşama aşama tamamlanan bu arıtma işleminde, kullanılan kimyasallar gündeme geliyor. Dost kimyasallar ile arıtma işlemi yapılabiliyor.

Su Arıtma İşleminde Ters Ozmos

Öncelikle kullanılan kimyasalların doğa dostu olması yapılan su arıtma işleminde hem içme suyunun kalitesinin artması hem de çevreye zarar verilmemesinin sağlanması açısından sonra derece önemli.

Su arıtma tesislerinde arıtmanın her aşaması son derece önemli. Ters ozmosta ve diğer aşamalarda kullanılan malzemeler ve teknik mekanizmalar doğa dostu olmalı. Suyun filtrelenmesini sağlayan ters ozmos tekniğinde membran filtre kullanılması son derece önemli. Gözenekleri 1 milimetrenin 10 milyonda biri küçüklüğünde olduğundan, bu filtrenin kullanılması suyun ne kaliteli şekilde filtrelenmesi açısından son derece önemlidir. Profesyonel şekilde arıtmanın olması, filtre seçiminin hem kaliteli hem de işlevsel olmasını gerektiriyor. Bunun için yapılan arıtma işlemlerinde Akgirişim uygulaması, en iyi filtrenin kullanılması şeklinde olacaktır. Deniz sularının susuzluk için çare olması, ancak başarılı bir arıtma ile olur.


Arıtmada Çevre Dostu Olmak

Doğa dostu kimyasallar demek, arıtma sırasında ve sonrasında çevreye herhangi bir şekilde zarar verilmemesi, su arıtılması sırasında suyun içine kimyasal karışımının önlenmesi gibi pek çok aşamayı konu alıyor. Arıtma aşamasında kimyasalların kullanılması, su arıtılması için şart. En başında arıtma işlemi için doğa dostu kimyasalların seçilmesi, ters ozmos ph gibi değerlerin de beklenen ölçüde çıkmasının sağlar. Bunun için gereken önlemler alınarak, en iyi şekilde arıtmanın gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Dünyada yaygın şekilde kullanılmaya başlanmış olan deniz suyunun arıtılması işlemi, Türkiye’de de teknik anlamda başarılı şekilde işliyor. Kullanılan ters ozmos filtre ve diğer teknik bilgiler ile arıtmanın istenen şekilde olması sağlanıyor. Hem su ihtiyacı karşılanıyor hem de maliyet düşürülüyor.


Ters Ozmos Verimini Etkileyen Faktörler

Deniz suyu arıtma ve içme suyu arıtımı sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan, elektrik üretim endüstrisindeki kullanımı da giderek yaygınlaşan ters ozmos, genel olarak suyun içerisindeki büyük bakteri ve iyonlardan temizlenmesi için uygulanan bir işlemdir. Membran sistemleri, ters ozmos uygulamasında önemli bir rol oynar. Uygulama esnasında ters ozmos verimini etkileyen bazı faktörler şu şekilde özetlenebilir:

 • Membran sistemleri teknolojisi
 • Basınç
 • Sıcaklık
 • İyileştirme
 • Besleme suyunun tuz konsantrasyonu

Yukarıdaki değişkenlerin her biri, ters ozmos sistem performansını kendine has şekilde etkiler. Uygulama esnasında performans genellikle birden fazla parametreden etkilenir. Deniz suyu arıtma ve su arıtımı gibi işlemlerde kullanılan ters ozmosun verimini etkileyen etkenleri aşağıda daha detaylı bir şekilde açıkladık.

Basınç

Ters ozmos uygulaması, basınç ile doğrudan ilgilidir. Operasyon basıncı, besleme suyundaki katı maddelere ve istenilen süzme derecesine göre ayarlanmalıdır. Örneğin deniz suyu arıtımı için gereken basınç derecesi, tuzlu suya nazaran daha yüksektir. Bununla birlikte, basınç farkı arttıkça süzme kalitesi de yükselecektir.

Sıcaklık

Besleme suyunun sıcaklığı süzme kalitesini etkilemez ama süzme akışını artırır. Suyun sıcaklıklı, membran yapısına göre ayarlanmalıdır. Sıcaklığın çok yüksek olması membranın zarar görmesine neden olabilir.

İyileştirme

Membranın iyileştirme yüzdesi, süzme kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Bununla birlikte söz konusu arıtma işlemi bakteriler için yapılacaksa, bunun için ön arıtım uygulanması daha faydalı olacaktır.

Ters ozmos işleminin verimliliği yalnızca bu birkaç madde ile açıklanamaz. Membran sistemlerini etkileyen yüzlerce faktör, uygulamanın yapılacağı sektör ve arıtılacak suyun içerisindeki maddeler de bu işlemin verimliliğini doğrudan etkiler. Özellikle içme suyu arıtımı gibi spesifik uygulamalarda yapılan işlemin kalitesinin doğrudan insan sağlığını etkileyeceği düşünülecek olursa, tüm katı maddeler ve bakteriler için bir ön arıtma uygulaması yapılması çok daha doğru olacaktır.

Ters ozmos, işletmeler için hem zaman hem de maddi tasarruf yapabilecekleri faydalı bir uygulamadır. Sektörlerdeki kullanımı arttıkça, uygulamada giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamanın işletmeye sunduğu maddi getiriler de yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yakın gelecekte özellikle elektrik üretimi sektöründe pek çok markanın ters ozmostan faydalanması beklenmektedir.

2014-2018© Akgirişim Müteahhitlik Müşavirlik ve Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Design & Application by Solera