AKGİRİŞİM KONTRAKT, KONSALTİNQ
VE ƏTRAF MÜHİT TEXNOLOGİYALARI A.Ş

AKGİRİŞİM Müteahhitlik Müşavirlik ve Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş

EN
AZ
TR

ƏTRAF MÜHİT TEXNOLOGİYALARI :: DƏNİZ SUYUNUN TƏMİZLƏNMASI (ƏKS OSMOS)


Akgirişim, dəniz suyunun təmizlənməsi (əks osmos) membran texnologiyaların köməyi ilə hazırlanması, inşası və podratçılıq xidmətləri təqdim edir.

Akgirişim ətraf mühit texnologiyaları EPC podratçı, PPP, BOT, O&M kimi iş modellərindən hər hansı birini istifadə etməklə yanaşı seçilmiş elit layihələr üçün maliyələşdirməni də təmin edir.
Hayata keçirilan layihələr

Aksa Dəniz Suyu "Tərs Osmos" Qurğu

  • Membran texnologiyasını istifadə edərək saf su əldə etmək üçün suyun təkrar istifadə olunması layihəsinin hazırlanması və inşası

    TUTUM: 200 m3/saatLayihədən Görüntülər
Akgirişim Müteahhitlik Müşavirlik ve Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş
2014-2018© Akgirişim Kontrakt, Konsaltinq ve Ətraf Mühit Texnologiyaları A.Ş
Solera Yazılım
Design & Application by Solera