AKGİRİŞİM KONTRAKT, KONSALTİNQ
VE ƏTRAF MÜHİT TEXNOLOGİYALARI A.Ş

AKGİRİŞİM Müteahhitlik Müşavirlik ve Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş

EN
AZ
TR

ƏTRAF MÜHİT TEXNOLOGİYALARI :: SƏNAYƏ TULLANTILARIN TƏMİZLƏNMƏSI


Akgirişim, şəhər və bələdiyyələr üçün tullantı su təmizləmə qurğuları, maye şəklində olan sənaye tullantıların təmizlənməsi texnologiyaların köməyi ilə hazırlanması, inşası və podratçılıq xidmətləri təqdim edir.

Akgirişim ətraf mühit texnologiyaları EPC podratçı, PPP, BOT, O&M kimi iş modellərindən hər hansı birini istifadə etməklə yanaşı seçilmiş elit layihələr üçün maliyələşdirməni də təmin edir.
Hayata Keçirilan Layihələr

OSB Birgə Tullantı Su Təmizləyici Qurğu

  • İstanbul şəhərinin yaxınlığında, böyük kimyəvi və tekstil fabrikləri yerləşən bir sənaye ərazisinin tullantı sularının təmizlənməsi sistemlərinin hazırlanması, inşası və işə salınması layihəsi

    TUTUM: 15.000 m3/gün
Layihədən Görüntülər
Akgirişim Müteahhitlik Müşavirlik ve Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş
2014-2018© Akgirişim Kontrakt, Konsaltinq ve Ətraf Mühit Texnologiyaları A.Ş
Solera Yazılım
Design & Application by Solera